مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۳

کاتولوس به من نصیحت کرد که هرگز رنجش دوست، حتی رنجشی نامعقول، را سرسری نگیرم، بلکه تا آنجا که در توان دارم بکوشم از او دلجویی کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.