مرجع بریده کتاب فارسی

تاملات / مارکوس اورلیوس – بریده ۱

از روستیکوش آموختم که اگر کسی، پس از عصبانیت و دعوا با من، علایمی از میل به آشتی نشان دهد، بلافاصله با او سازش کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.