محلی برای خواندن و به اشتراک گذاشتن بریده کتاب

منتخب فرهنگ فلسفی / ولتر – بریده ۲۸

امروز در هیچ کشوری قوانین کامل و پسندیده وجود ندارد. دلیلش هم واضح است. قوانین همه به تدریج و به مقتضای زمان و مکان و و احتیاجات و غیره پیدا شده، و همین که احتیاجات مردم تغییر کرده، طبعا قوانین کهنه ، مضحک و بی‌اثر گشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.