مرجع بریده کتاب فارسی

منتخب فرهنگ فلسفی / ولتر – بریده ۸

«تجمل» کشورهای بزرگ را توانگر و کشورهای کوچک را نابود می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.