مرجع بریده کتاب فارسی

منتخب فرهنگ فلسفی / ولتر – بریده ۷

«هومر» شاعر باستانی یونان، به گفته‌ی مورخان کهن، در هفت شهری که بعدها به وجود وی افتخار کردند و بر سر اینکه کدام یک زادگاه هومر بوده کشمکش داشتند، گدایی می‌کرده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.