مرجع بریده کتاب فارسی

منتخب فرهنگ فلسفی / ولتر – بریده ۴

اخلاق در موهوم پرستی و رعایت آداب و تکالیف مذهبی نیست و با عقاید دینی هم وجه اشتراکی ندارد. همه میدانند که در عقاید دینیِ مردم جهان اختلاف فراوان هست، در صورتی که اخلاق همه کسانی که از حق و انصاف پیروی می‌کنند، همیشه یکسان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.