مرجع بریده کتاب فارسی

منتخب فرهنگ فلسفی / ولتر – بریده ۲۶

هیچ سلطانی را با خروس مقایسه نمی‌توان کرد. او اگر در میان رعایای خود با تبختر و تکبر می‌خرامد، از خودستایی نیست. هرگاه دشمنی به مرغدان نزدیک شود، هرگز به رعایای خود فرمان نمی‌دهد که به حکم معرفت قطعی و قدرت مطلقش، جان خود را در راه او فدا کنند. خود پیشاپیش مرغانش به جنگ دشمن می‌رود و تا آخرین نفس می‌جنگد، اگر هم پیروز شد دعای شکرگزاری را خودش می‌خواند. در زندگانی عادی نیز حیوانی مهربانتر و شریف‌تر و بی‌اعتناتر از او نیست. تمام فضایل اخلاقی در خروس جمع است. اگر در منقار ملوکانه خود حبه‌ای یا کرم کوچکی داشته باشد ، آن را به اولین مرغی که نزدیکش آید می‌دهد. باری حضرت سلیمان هم در سرای شاهانه‌ی خود با خروس مرغدان برابری نمی‌تواند کرد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *