مرجع بریده کتاب فارسی

منتخب فرهنگ فلسفی / ولتر – بریده ۲۳

کلمه‌ی «کاراکتر» در زبان فرانسه، ریشه یونانی دارد. در زبان یونانی «خاراکتر» (طبع یا خوی) به معنی نقش و تصویر است. چیزی است که طبیعت در نهاد ما نقش کرده. آیا می‌توانیم این نقش را محو کنیم؟ مشکل بزرگی است. من اگر بینی کج داشته باشم، یا دو چشمم مثل چشمان گربه باشد، می‌توانم آن‌ها را زیر نقابی پنهان کنم، ولی آیا یا خلق و خویی که طبیعت به من داده است، بیش از این کاری می‌توانم کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.