مرجع بریده کتاب فارسی

منتخب فرهنگ فلسفی / ولتر – بریده ۲۰

شک نیست که هر معلولی را علتی است، و این علت‌ها در گرداب بی انتهای ابدیت به یکدیگر پیوسته است. ولی هر علتی مستلزم معلولی نیست که دنباله‌اش تا انقراض عالم کشیده شود. درست است که همه‌ی حوادث جهان علت و معلول یکدیگرند، و اگر گذشته آبستن حال بوده، حال نیز آبستن آینده است، اما اگر همه‌ی مردم پدرانی دارند، این مساله مستلزم آن نیست که قطعا فرزندانی هم داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *