مرجع بریده کتاب فارسی

منتخب فرهنگ فلسفی / ولتر – بریده ۱۳

فروتنی همان سادگی و آزرم روح است زیرا فروتنی ظاهری جز ادب چیزی نیست. فروتنی این نیست که برتری خود را بر دیگران انکار کنیم. یک طبیب حاذق نمی‌تواند پنهان کند که اطلاعات طبیش بیش از بیمار هذیان‌گوی اوست. کسی که نجوم می‌آموزد باید اذعان کند که از شاگردان خود داناتر است. باید به دانش خود ایمان داشته باشد، ولی آن را به رخ دیگران نکشد. فروتنی با فرومایگی دوتاست. فروتنی عزت نفس را تعدیل می‌کند، همانطور که شرم و حیا از خودپسندی و غرور می‌کاهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *