مرجع بریده کتاب فارسی

منتخب فرهنگ فلسفی / ولتر – بریده ۱۲

هیچ فضیلتی بی‌خطر نیست و لذت آن هم در همین است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.