مرجع بریده کتاب فارسی

منتخب فرهنگ فلسفی / ولتر – بریده ۱۰

قانون طبیعی همانطور که به همه‌کس آزادی داده است که هر چه می‌خواهد بخورد، همه‌کس را نیز در عقیده و ایمان آزاد نهاده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.