مرجع بریده کتاب فارسی

سووشون / سیمین دانشور – بریده ۳۱

آدمِ زنده اگر فهمید اشتباه کرده، اشتباه خودش را جبران می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.