مرجع بریده کتاب فارسی

سووشون / سیمین دانشور – بریده ۲۵

خیال می‌کنی آدم دلش نمی‌خواهد حرف درست بزند و کار درست بکند؟ وقتی در سراشیبی افتاد دیگر افتاده، باید فرو برود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.