مرجع بریده کتاب فارسی

سووشون / سیمین دانشور – بریده ۱۳

می‌گویند هر سیاه بختی در خانه‌ی شوهر تا چهل روز سفید بخت است؛ اما برای من به چهل روز هم نکشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.