مرجع بریده کتاب فارسی

فیه ما فیه / مولوی – بریده ۵۴

گوش چون به تواتر شنود حکمِ دید دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.