مرجع بریده کتاب فارسی

فیه ما فیه / مولوی – بریده ۵۱

اگر کسی در حقّ کسی نیک گوید آن خیر و نیکی به وی عاید شود. و در حقیقت، آن ثنا و حمد به خود گوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.