مرجع بریده کتاب فارسی

فیه ما فیه / مولوی – بریده ۴۶

یوسف مصری را دوستی از سفر رسید. گفت: «جهت من چه ارمغان آوردی؟» گفت «چیست که تو را نیست و تو بدان محتاجی، الا جهت آنکه از تو خوبتر نیست، آینه آوردم تا هر لحظه روی خود را در وی مطالعه کنی.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.