مرجع بریده کتاب فارسی

فیه ما فیه / مولوی – بریده ۴۴

شخصی گفت در خوارزم کسی عاشق نشود زیرا در خوارزم شاهدان [زیبارویان] بسیارند. چون شاهدی ببینند و دل برو بندند، از او بهتر ببینند، آن بر دل ایشان سرد شود. فرمود: اگر بر شاهدان خوارزم عاشق نشوند آخر بر خوارزم عاشق باید شدن که درو شاهدان بی حدّند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.