مرجع بریده کتاب فارسی

فیه ما فیه / مولوی – بریده ۳۲

اگر آدمی را شادیی در دل آید جزای آن است که کسی را شاد کرده است و اگر غمگین می‌شود، کسی را غمگین کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.