مرجع بریده کتاب فارسی

فیه ما فیه / مولوی – بریده ۲۹

آدمی بر مثال دکان عطاری است که در وی از خزاین صفات حقّ ، مشت مشت و پاره پاره در حقّه‌ها و طبل‌ها نهاده‌اند تا درین عالم تجارت می‌کند لایق خود. از سمع پاره‌ای و از نطق پاره‌ای و از عقل پاره‌ای و از کرم پاره‌ای و از علم پاره‌ای.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.