مرجع بریده کتاب فارسی

فیه ما فیه / مولوی – بریده ۲۲

یک حقیقت بِه از صد هزار شکّ است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.