مرجع بریده کتاب فارسی

فیه ما فیه / مولوی – بریده ۲۱

آن درخت که بار داد بِه از صد درخت باشد که بار نداده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.