مرجع بریده کتاب فارسی

فیه ما فیه / مولوی – بریده ۲۰

این «اناالحق» گفتن مردم می‌پندارند که دعوی بزرگی است. اناالحق عظیم تواضع است زیرا اینکه می‌گوید «من عبد خدایم» دو هستی اثبات می‌کند یکی خود را و یکی خدا را. اما آنکه «اناالحق»‌می گوید خود را عدم کرد به باد داد. می‌گوید «اناالحق» یعنی «من نیستم، همه اوست، جز خدا را هستی نیست، من به کلّی عدم محضم و هیچم.» تواضع درین بیشتر است این است که مردم فهم نمی کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.