مرجع بریده کتاب فارسی

فیه ما فیه / مولوی – بریده ۱۷

آدمی را خواهی که بشناسی او را در سخن آر. از سخنِ او، او را بدانی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.