مرجع بریده کتاب فارسی

فیه ما فیه / مولوی – بریده ۷

با پادشاهان نشستن از این روی خطر نیست که سر برود که سری است رفتنی چه امروز چه فردا. اما از این رو خطر است که ایشان صحبت کرد و دعوی دوستی کرد و مال ایشان قوّت گرفته است و اژدها شده، این کس که به ایشان صحبت کرد و دعوی دوستی کرد و مال ایشان قبول کرد لابد باشد که بر وفق ایشان سخن گوید و رأی های بدِ ایشان را از روی دل نگاه داشتی قبول کند و نتواند مخالف آن گفتن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.