مرجع بریده کتاب فارسی

فیه ما فیه / مولوی – بریده ۲

سخن سایهٔ حقیقت است و فرع حقیقت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.