مرجع بریده کتاب فارسی

فیه ما فیه / مولوی – بریده ۱۰

پادشاهی به درویشی گفت که «آن لحظه که تُرا به درگاه حق تجلّی و قرب باشد مرا یاد کن». گفت «چون من در آن حضرت رسم و تاب آفتاب آن جمال بر من زند مرا از خود یاد نیاید از تو چون یاد کنم؟»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.