مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۷۲

تفکر و اعمال ما ریشه در آن چیزی دارند که از نظر ما جذاب به نظر می رسد. در‌ واقع اعمال و تفکرات صرفا و ضرورتاً وابسته به موارد منطقی و تابع عقل و منطق نیستند. وضعیت احساسی افراد متفاوت است. دو نفر می‌توانند مجموعه قوانین یکسانی را درک کنند و پاسخ‌های متفاوتی را ارائه دهند، زیرا آن‌ها حقایق را از فیلتر احساسی منحصر به خودشان عبور می دهند. به همین دلیل است که جذاب بودن از نظر احساسی، بسیار قدرتمندتر از جذاب بودن از نظر عقلانی است. اگر موضوعی باعث احساسی شدن یک فرد شود، به اطلاعات موجود در آن موضوع علاقه‌ی کمی نشان خواهد داد. به همین دلیل است که احساسات می‌تواند تهدیدی برای تصمیم‌گیری عاقلانه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.