مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۷۴

ارسطو: جوان به راحتی فریب می‌خورد زیرا به سرعت نسبت به چیزی امیدوار می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.