مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۷۱

تمامی تصمیمات تا حدودی تصمیمات احساسی هستند. شما هرچقدر هم که برای اقدامات‌تان دلایل منطقی داشته باشید تنها به واسطه احساس مجاب به انجام عمل می‌شوید. در حقیقت افرادی که مراکز احساسی مغزشان دچار آسیب شده است برای انجام یک عمل دلایل بسیار زیادی را لیست می‌کنند، اما از آنجایی که هیچ محرکی با عنوان احساس در آن‌ها وجود ندارد اقدامی انجام نمی‌دهند. به همین دلیل است که داشتن تمایل و خواسته مهمتر از دریافت پاسخ است. ابتدا احساس به میان می‌آید و پس از آن رفتار .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.