مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۷۰

کنجکاو بودن و اشتیاق داشتن کاربردی‌تر از باهوش بود است، زیرا همین کنجکاوی و اشتیاق منجر به عمل می شود. داشتن هوش شما را به عمل وانمی‌دارد به همین دلیل هوش هیچ گاه نتایجی را ارائه نمی‌دهد. این تمایل و خواسته است که شما را به سوی رفتار سوق می‌دهد، نه هوش و ذکاوت. نوال راویکانت می‌گوید: «راز به انجام رسانیدن امور اول از همه داشتن تمایل برای انجام آنهاست.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.