مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۶۸

هرچقدر نسبت به یک هویت مقیدتر و متعصب‌تر باشیم امکان پیشرفت و ترقی برای ما دشوارتر می‌شود، زیرا نمی‌توانیم آن هویت را کنار بگذاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.