مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۶۷

نقطه‌ی قوت عادت‌ها این است که بدون فکر کردن می‌توانیم کارهایی را به انجام برسانیم.

نقطه ی ضعف عادت‌ها ، عادت کردن به انجام امور به شیوه‌ای خاص بدون توجه به اشتباهات جزئی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.