مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۶۴

حرفه‌ای‌ها پایبند به برنامه هستند، مبتدی ها اجازه می‌دهند جریان زندگی مسیر آن‌ها را به پیش ببرد. حرفه‌ای‌ها می‌دانند که چه چیزی برای آن‌ها مهم است و با هدفمندی به سوی کار و فعالیتشان پیش می‌روند. مبتدی ها در هنگام رویارویی با فوریت ها و ضرورت‌های زندگی مسیر را متوقف می‌سازد و می‌ایستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.