مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۶۲

بزرگترین خطر و تهدید برای موفقیت شکست نیست، بلکه یکنواختی و خستگی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.