مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۵۶

حضور یک فرد ناظر بر اعمال ما می‌تواند مفید باشد، زیرا در صورت بروز رکود و تنبلی مجازات و تنبیه فوری فراهم می‌آید. برای ما خیلی مهم است که بدانیم دیگران در مورد ما چه فکری می‌کنند، ما دوست نداریم دیگران ما را دست کم بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.