مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۴۲

موثرترین روش آموختن تمرین است. با برنامه‌ریزی نمی‌توانید چیزی را بیاموزید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.