مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۴۱

جورج اچ [هنری] لویس: شما در یادگیری یک زبان جدید، نواختن یک ابزار موسیقی یا به اجرا گذاشتن حرکات جدید و ناآشنا سختی و دشواری سنگینی را احساس می‌کنید زیرا هنوز کانالی تشکیل نشده تا اطلاعات جدید در آن جریان یابد، اما به محض اینکه با انجام تکرار، مسیر جدیدی در مغز ایجاد می‌شود، دشواری ناپدید می‌گردد و آن فعالیت به‌قدری ناخودآگاه و خودکار می‌شود که حتی با درگیر شدن ذهن هم فعالیت به صورت خودکار و اتوماتیک جریان می‌یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.