مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۹

اگر به دنبال کسب نتایج بهتر هستید، هدفمندی و هدفگذاری را فراموش کنید و به جای آن بر سیستم‌تان متمرکز شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.