مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۴۰

انگیزه باعث می‌شود که شما احساس کنید کاری را به انجام رسانیده و آن را تکمیل کرده‌اید اما صرفا شما در حال آماده سازی اوضاع برای به انجام رسانیدنش هستید. اگر می‌خواهید در به انجام رسانیدن یک عادت مهارت کسب کنید بدانید که باید کارتان را با تکرار آغاز کنید. راه حل اصلی برای تثبیت یک عادت تکرار آن است، نه صرفا تکمیل کردن و به پایان رساندن آن، لزومی ندارد که شما تمامی حالت‌های یک عادت جدید را طرح ریزی کنید بلکه صرفا باید آن را انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.