مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۳۸

اغلب در مورد تمامی آن چیزهایی که باید در روزی معین انجام دهیم صحبت می کنیم؛ مثلاً شما باید صبح زود از خواب بیدار شوید تا به سر کار بروید. حال تصور کنید که شما یکی از آن واژه‌ها را تغییر می‌دهید: شما مجبور نیستید کاری کنید، بایدی وجود ندارد، بلکه احساس می‌کنید و فکر می‌کنید که این کار بهتر است انجام شود. شما احساس می‌کنید که برای رفتن به سر کار بهتر است زودتر بیدار شوید. صرفا با تغییر دادن یک واژه، نگرش شما نسبت به یک عمل تغییر می‌یابد. شما به جای اینکه این کارها را همانند بار سنگینی بر روی دوشتان فرض کنید، آن‌ها را تبدیل به فرصت می کنید. نسخه اساسی این است که هر دو نسخه این امور حقیقی صحیح هستند. شما باید چنین کارهایی را انجام دهید ونیز احساس می‌کنید که بهتر است آن کارها را انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.