مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۳۵

یکی از موثرترین چیزهایی که شما می‌توانید برای به وجود آوردن عادت‌های بهتر انجام دهید این است که به فرهنگی بپیوندید که رفتارهای مطلوب شما در آن فرهنگ جزء رفتارهای عادی تلقی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.