مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۲۹

یکی از قدرتمندترین توانایی‌های حسی بشری حس بینایی است. بدن انسان چیزی حدود یازده میلیون گیرنده حسی دارد که تقریباً ده میلیون از این گیرنده ها به بینایی اختصاص دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.