مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۲۴

هرچقدر یک رفتار اتوماتیک تر و خودکارتر باشد، احتمال اندیشیدن آگاهانه شما به آن کمتر می شود. هنگامی که ما رفتاری را هزاران بار انجام داده‌ایم، به تدریج برخی چیزها را نادیده می گیریم. ما فرض می‌کنیم که عمل بعدیِ ما، دقیقا همانند آخرین عمل ما خواهد بود. آنقدر به انجام دادن کارها با همان روش تکراری و همیشگی عادت کرده‌ایم که هیچ‌گاه توقف نکرده و از خودمان نپرسیده ایم که آیا این روش‌ها درست هستند یا خیر. بسیاری از شکست ها و ناکامی های ما در اجرای اعمال، بیشتر به کمبود خودآگاهی‌مان مرتبط است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.