مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۱۴

البته که عادت‌های شما تنها عواملی نیستند که هویت‌تان را تحت تأثیر قرار می دهند، به واسطه تکرار آن عادتها است که آن‌ها بسیار مهم تلقی می شوند. کسب هر تجربه‌ای در زندگی، تصور شما از خودتان را تغییر می دهد. اگر شما تنها یک بار به توپ ضربه بزنید خود را بازیکن فوتبال نمی‌دانید، اگر هم با چند خط‌خطی شَلخته تصویری را بکشید، قطعا خود را هنرمند فرض نمی کنید. با تکرار کردن این اعمال شواهد و مدارک انباشته می‌شود و تصور شما از خودتان به تدریج تغییر می‌یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.