مرجع بریده کتاب فارسی

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۱۱

سیستم یک دموکراسی بر اساس عقایدی چون آزادی، قانون اکثریت و برابری اجتماعی پایه گذاری شده است. سیستم یک حکومت دیکتاتوری، مجموعه کاملاً متفاوتی از عقاید را دارا است، عقایدی چون حکومت مطلق و فرمانبرداری شدید و جدی جزء حکومت استبدادی و دیکتاتوری محسوب می شود. در یک سیستم دموکراسی می‌توانید با استفاده از روش‌هایی مختلف، افراد بیشتری را به رأی دادن سوق دهید، اما چنین تغییر رفتاری در یک سیستم دیکتاتوری راه به جایی نمی‌برد. در‌واقع این هویت سیستم نیست، انتخاب کردن رفتاری است که طبق مجموعه‌ای از عقاید ویژه ناممکن می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *