مرجع بریده کتاب فارسی

Day: 10 آذر 1400

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۴۰

انگیزه باعث می‌شود که شما احساس کنید کاری را به انجام رسانیده و آن را تکمیل کرده‌اید اما صرفا شما در حال آماده سازی اوضاع برای به انجام رسانیدنش هستید. اگر می‌خواهید در به انجام رسانیدن یک عادت مهارت کسب

ادامه نوشته

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۳۸

اغلب در مورد تمامی آن چیزهایی که باید در روزی معین انجام دهیم صحبت می کنیم؛ مثلاً شما باید صبح زود از خواب بیدار شوید تا به سر کار بروید. حال تصور کنید که شما یکی از آن واژه‌ها را

ادامه نوشته

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۳۵

یکی از موثرترین چیزهایی که شما می‌توانید برای به وجود آوردن عادت‌های بهتر انجام دهید این است که به فرهنگی بپیوندید که رفتارهای مطلوب شما در آن فرهنگ جزء رفتارهای عادی تلقی می شود.

ادامه نوشته

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۳۴

ترکیب وسوسه‌ها-محرک‌ها یکی از روش‌هایی است که به واسطه آن عادت‌هایتان جذاب‌تر به نظر می‌رسند. استراتژی این اصل بدین صورت است که شما آن عملی که می‌خواهید انجام دهید را با آن عملی که باید انجام دهید ترکیب می کنید.

ادامه نوشته

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۳۳

کنترل نفس یک استراتژی کوتاه مدت است. این استراتژی درازمدت نیست، زیرا ممکن است شما برای یک یا دو بار قادر باشید در مقابل وسوسه و تحریک مقاومت کنید، اما نمی‌توانید در همه حال و در همه زمان با نیروی

ادامه نوشته

عادت‌های اتمی / جیمز کلیر – بریده ۳۲

شما می‌توانید عادتی را ترک کنید، اما این احتمال وجود دارد که نتوانید آن را فراموش کنید. به محض حک شدن مسیرهای عادت در ذهن شما، حذف کردن کامل آن برای شما ناممکن می‌شود. حتی اگر آن عادت‌ها برای مدتی

ادامه نوشته