مرجع بریده کتاب فارسی

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۵۳

ما در دنیای امروز کجای کاریم؟ تا آن جا که به علم و تکامل و اندیشه و اختراعات و آرمان‌ها و اهداف و خواست‌ها و لیبرالیسم و شعور و تجربه و غیره و غیره مربوط می‌شود، همه‌مان بدونِ استثنا هنوز در کلاسِ اولِ ابتدایی درجا می‌زنیم. اتکا کردن به فکرِ دیگران به دهنمان مزه کرده، بهش عادت کرده‌ایم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *