مرجع بریده کتاب فارسی

جنایت و مکافات / داستایفسکی – بریده ۵۰

آدمِ آبرودار باید کسالت و یک‌نواختی را تحمل کند و صدایش درنیاید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.